Licht en liefde zit er in elk mens, het is pas donker als jij het licht uitdoet !


Spirituele ontwikkeling


Terug naar overzicht

08-03-2017

Angst en liefde

Zouden wij mensen op aarde allen verlicht zijn, dan hadden we geen duistere, pijnlijke plekken meer in onszelf, dan zou de liefde niet alleen steeds het volmaakte geluk brengen, zij zou ook gericht zijn op de gehele mensheid, in plaats op één of enkele medemensen.

We zijn niet verlicht en dus leven we met angst. Angst om niet serieus genomen te worden, angst om te falen, angst voor eenzaamheid, angst voor geweld, angst dat onze emotionele behoeften niet worden bevredigd, angst voor schaarste, angst voor lichamelijke gebreken, angst voor ouder worden, angst om misdeeld te zijn, angst voor verlies, angst voor de dood en angst voor wat dan ook.

De aantrekkingskracht die wij liefde noemen is ten dele ook gebaseerd op angst, angst die in wezen getransformeerd wil worden in liefde, in licht.

Er zijn 2 basis emoties; liefde en angst.

Met liefde wordt hier bedoeld de onvoorwaardelijke liefde die vrijlaat, liefde zonder verwachtingen en hechtingen, liefde in haar zuivere vorm.

Aan liefde zijn belevingen gekoppeld als vreugde, vrijheid, vrijgevigheid, vertrouwen.

Angst is de basis voor hebzucht, haat, geweld, jaloezie, wraakzucht, wantrouwen, onzekerheid.

Angst is de energie die je doet samentrekken, afsluiten, naar binnen trekken, verstoppen, hamsteren, schade berokkenen.

Liefde is de energie die doet uitbreiden, openstellen, naar buiten zenden, onthullen, delen, genezen, kortom: uitreiken.

Alles wat geen uiting is van liefde is uiting van angst.

Liefde is een vrijstromende energie, angst blokkeert de energiestroom.

In wezen is angst ook liefde, en wel een vervorming ervan. Uiteindelijk is alles liefde en daarom kan angst getransformeerd worden in liefde.

Het is een vorm van liefde om angst teder te bejegenen, weerstand tegen angst heeft een kwadratisch vervormend effect.

Angst voor de angst is ook een angst en waar je bang voor bent roep je op. Het is een kwestie van aantrekkende energie. De angst mag er zijn, hij mag gekoesterd en onderzocht worden, het is een stuk van jezelf.


“Pas als je angst om de hals durft te vallen, zal die je nooit meer naar de keel vliegen.”

ALS WE ONZE EIGEN ANGSTEN NIET ACCEPTEREN, ZULLEN WE ZE ALS DUISTERE PLEKKEN OP ANDEREN PROJECTEREN.

Door de angst voor onbevredigde behoeften kan de ander niet geaccepteerd worden. Angst ziet de onvolkomenheden bij de ander, het hart sluit zich en de eigen mening kan niet meer met een open hart, met een diep respect voor de ander, gegeven worden. Want onvoorwaardelijk liefhebben betekent niet dat het gedrag van de ander steeds wordt goedgekeurd, het betekent dat je de ander volledig accepteert en vrijlaat op zijn ontwikkelingspad. Als dan een kritische mening wordt geuit, ervaart de aangesprokene liefde en respect, en geen dwang om te veranderen ten behoeve van het wegnemen van angsten bij de spreker. Het uiten van deze kritische mening is ook bedoeld om het welzijn van de ander te bevorderen.


Mededogen en medelijden

Opkomende angst kan vriendelijk en geduldig geobserveerd worden, de ruimte krijgen. Dat is het pad naar onvoorwaardelijke liefde en werkelijk mededogen. Het is geen medelijden, want deze emotie heeft angst als achtergrond, zij bevestigt misdeeldheid. Medelijden is een vorm van negatieve identificatie, alsof onder deze omstandigheden de ander geen volwaardig mens meer is met eigen mogelijkheden van innerlijke ontwikkeling. Mededogen daarentegen is gedogen, aanwezig zijn, betrokkenheid. Het is bevrijdend, want de verantwoordelijkheid van de ander voor zijn levensweg wordt volstrekt aanvaard.

“Mededogen is een spontaan antwoord uit liefde; medelijden de onwillekeurige reflex van angst.”


“Het hart zelf kan niet breken, want het is van nature zacht en open. De muur eromheen kan breken en dat maakt kwetsbaar.”

“Liefde is het wankelen en het vallen zelf, geen einddoel, maar een kracht, niet een toestand die bereikt kan worden, maar een nooit eindigende beweging.’Er zijn 3 manieren van geven:

- het geven van dingen (dan ben je het kwijt)
- het geven van informatie ( dan bezit je het nog steeds)
- het geven van liefde ( dat neemt toe, wordt sterker)Terug naar overzicht